Day: October 28, 2022

  • Cây Chợ Cũ: Một cái nhìn về Lịch sử lâu đời

    Giới thiệu: Old Market Tree là một địa danh lịch sử ở trung tâm thành phố. Cây được nhiều người biết đến với tán ấn tượng và vị trí gần bưu điện cũ. Cây đã có từ năm 1835 và là một trong những cây thương mại lâu đời nhất trong thành phố. Cây Chợ…